Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení: 1. kolo (pro školní rok 2021/2022)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

V prvním kole přijímacího řízení byli přihlášeni 2 uchazeči, byli přijati 2 uchazeči.

Uchazeč: registrační číslo

Bodové hodnocení

Výsledek

1/2021

60

přijat

2/2021

35

přijat

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že se uchazeč rozhodne na školu nastoupit, je povinen odevzdat  zápisový lístek nejpozději 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Vzít zápisový lístek zpět se, až na výjimky, ruší.

Vyvěšeno dne 22.4.2021 v 8:30 hod..

 

Výsledky přijímacího řízení: 2. kolo (pro školní rok 2020/2021)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Ve druhém kole přijímacího řízení byl přihlášen 1 uchazeč, byl přijat 1 uchazeč.

Uchazeč: registrační číslo

Bodové hodnocení

Výsledek

5/2020

60

přijat

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že se uchazeč rozhodne na školu nastoupit, je povinen odevzdat  zápisový lístek nejpozději 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Vzít zápisový lístek zpět se, až na výjimky, ruší.

Vyvěšeno dne 29.5.2020 v 9:15 hod..

 

Výsledky přijímacího řízení: 1. kolo (pro školní rok 2020/2021)

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

V prvním kole přijímacího řízení byli přihlášeni 4 uchazeči, byli přijati 4 uchazeči.

Uchazeč: registrační číslo

Bodové hodnocení

Výsledek

2/2020

55

přijat

3/2020

50

přijat

1/2020

25

přijat

4/2020

0

přijat

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že se uchazeč rozhodne na školu nastoupit, je povinen odevzdat  zápisový lístek nejpozději 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Vzít zápisový lístek zpět se, až na výjimky, ruší.

Vyvěšeno dne 27. 4. 2020 v 7:25 hod.

 

 

Výsledky přijímacího řízení: 2. kolo (pro školní rok 2019/2020)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Ve druhém kole přijímacího řízení byli přihlášeni 2 uchazeči, byli přijati 2 uchazeči.

Uchazeč: registrační číslo

Bodové hodnocení

Výsledek

3/2019

50

přijat

4/2019

50

přijat

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že se uchazeč rozhodne na školu nastoupit, je povinen odevzdat  zápisový lístek nejpozději 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Vzít zápisový lístek zpět se, až na výjimky, ruší.

Vyvěšeno dne 11. 6. 2019 v 18:00 hod.

 

Výsledky přijímacího řízení: 1. kolo (pro školní rok 2019/2020)

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

V prvním kole přijímacího řízení byli přihlášeni 2 uchazeči, byli přijati 2 uchazeči.

Uchazeč: registrační číslo

Bodové hodnocení

Výsledek

1/2019

60

přijat

2/2019

60

přijat

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

V případě, že se uchazeč rozhodne na školu nastoupit, je povinen odevzdat  zápisový lístek nejpozději 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Vzít zápisový lístek zpět se, až na výjimky, ruší.

Vyvěšeno dne 23. 4. 2019 v 10,00 hod.

 

 

 

 

Dokument zde: