Speciální základní škola a Praktická škola,

Česká Kamenice,  Jakubské nám. 113,

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Odkaz na profil zadavatele:

Naše škola umožňuje vzdělávání žáků v základní škole, v základní škole speciální a v Praktické škole:

  • se speciálními vzdělávacími potřebami dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
  • s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Webové stránky Speciální základní školy a Praktické školy, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvkové organizace splňují požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace prezentované v jiných formátech. Na našem webu jsou informace nabízeny především v podobě dokumentů formátu PDF, případně formmátu DOC, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.