Zápis k povinné školní docházce

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální v České Kamenici pro školní rok 2024/2025

Ředitelka výše jmenované školy stanovuje v souladu s § 36, odst. 4, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konání zápisů takto:

Zápisové řízení bude prováděno dne 9. dubna  2024 od 12.00 do 13.30 hod. v budově školy na Jakubském nám. 113, Česká Kamenice.

Náhradní termín je stanoven na 15. dubna 2024 od 13.30  do 14.30 hod. v budově školy na Jakubském nám. 113, Česká Kamenice.

Zákonný zástupce přinese k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Řízením zápisů je pověřena Mgr. Jana Ottová

(Informace na tel. č. 412 582 672)

Vyvěšeno 2.4.2024