Zápis k povinné školní docházce

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální v České Kamenici pro školní rok 2023/2024

Ředitelka výše jmenované školy stanovuje v souladu s § 36, odst. 4, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konání zápisů takto:

Zápisové řízení bude prováděno dne 4. dubna  2023 od 12.00 do 13.00 hod. v budově školy na Jakubském nám. 113, Česká Kamenice.

Náhradní termín je stanoven na 17. dubna 2023 od 13.30  do 14.30 hod. v budově školy na Jakubském nám. 113, Česká Kamenice.

Zákonný zástupce přinese k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Řízením zápisů je pověřena Mgr. Jana Ottová

(Informace na tel. č. 412 582 672)

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v základní škole pro školní rok 2022/2023

V souladu s ustanovením § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, jakubské nám. 113, příspěvková organizace, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Základní škola speciální

             Registrační číslo uchazečeVýsledek řízení
2/2022přijat/a

Základní škola

             Registrační číslo uchazečeVýsledek řízení
1/2022přijat/a

Vyvěšeno 9.5.2022

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální v České Kamenici pro školní rok 2022/2023

Ředitelka výše jmenované školy stanovuje v souladu s § 36, odst. 4, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konání zápisů takto:

Zápisové řízení bude prováděno dne 5. dubna  2022 od 12.00 do 13.30 hod. v budově školy na Jakubském nám. 113, Česká Kamenice.

Náhradní termín je stanoven na 11. dubna 2022 od 13.30  do 14.30 hod. v budově školy na Jakubském nám. 113, Česká Kamenice.

Zákonný zástupce přinese k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Řízením zápisů je pověřena Mgr. Jana Ottová

(Informace na tel. č. 412 582 672)

Výsledky zápisu dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální v České Kamenici pro školní rok 2021/2022

Do základní školy zapsán 1. žák, přijat 1. žák.

Uchazeč: registrační čísloVýsledek
Z/1/2021přijat

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální v České Kamenici pro školní rok 2021/2022

Ředitelka výše jmenované školy stanovuje v souladu s § 36, odst. 4, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konání zápisů takto:

vzhledem k vydanému opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhne zápis k povinné školní docházce    v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů v termínu                od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

V souladu s §164 odst. 1, písm. a), zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu přijatých žáků do prvního ročníku takto:

  • max. počet přijatých žáků – 5 žáků do třídy základní školy (1. stupeň) a 5 žáků do třídy základní školy speciální (první stupeň)
  • samostatnou třídu pro žáky 1. ročníku neotevřeme, výuka bude probíhat v odděleních obou výše uvedených tříd prvního stupně

Věk dítěte – 6 let k 31. 8. 2021, děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Možnosti podání žádosti (§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

  1. do datové schránky školy (8qdxc83)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou
  4. osobní podání (pondělí až čtvrtek 9:00 – 11:00 hod.)

Požadované dokumenty:

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání *
  2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ/ZŠS *
  3. Doporučení školského poradenského pracoviště

*Formuláře lze vyzvednout ve škole (pondělí až čtvrtek 9:00 – 11:00).

Mgr. Bc. Eva Franzová, ředitelka školy