PODPORA ŠKOL SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI ŽÁKY, IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, NÁZEV PROJEKTU – UČÍME SE SPOLU

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenní kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Evidenční číslo projektu 0173/PODSKOL/2022.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU, REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL, REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid – 19.

Doučování žáků škol  – informace pro rodiče

Informujeme žáky a rodiče, že v rámci Národního plánu obnovy pokračuje na naší škole doučování.
Cílem je zmírnit negativní dopady absence prezenční výuky v důsledku pandemie
COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít
k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Nechceme jen dohánět zameškané, je to příležitost také poznávat dosud skryté.

  • Doučování je pro žáky 1. i 2. stupně je zdarma.
  • Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.
  • Doučování probíhá ve skupinkách i individuálně, vždy po vyučování.
  • Vedou je učitelé.
  • Doučování probíhá z každého předmětu, o který je zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků.
  • Oslovili jsme rodiče vybraných žáků a nabídli jsme jim tuto vzdělávací příležitost.
  • Rozhodnutí o poskytnutí této podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitelky.
  • O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou informovat zákonné zástupce třídní učitelé.

Výzva č. 57

Projekt „Nákup nářadí do školní dílny“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0575, realizován v období 9/2015 -12/2015.

Výzva č. 56

Projekt „Nákup knih a elektronických čteček knih“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1926, realizován v období 7/2015 -12/2015.

Výzva č. 51

Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033, realizován v období 09/2014 – 7/2015.

Výzva č. 80

Projekt „Rozvoj vzdělávání ve Speciální základní škole a Praktické škole v České Kamenici III“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021922, realizován v období 1/2021 – 6/2023.

Výzva č. 63

Projekt „Rozvoj vzdělávání ve Speciální základní škole a Praktické škole v České Kamenici II“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013575, realizován v období 7/2019 – 6/2021.

Výzva č. 22

Projekt „Rozvoj vzdělávání ve Speciální základní škole a Praktické škole v České Kamenici“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004056, realizován v období 2/2017 – 1/2019.